En digital plattform

En tydlig utmaning som framkommit efter samtal med industrin och dess intressenter, är svårigheten att hålla koll på meriter och kompetenser. Samtidigt som industrin är i stort behov av kvalificerad arbetskraft. Det blev tydligt att det är onödigt krångligt att säkerställa kompetensen hos arbetstagarna.

Ibland behöver du intyga mot industrin att du har meriter som gör dig behörig att jobba rätt och säkert. Exempelvis inom el, för att få köra vissa typer av fordon, svetsa, vistas på hög höjd med mera.

Nu finns Skillnation - en digital plattform som gör det arbetet enklare. Allt kompetenser samlat digitalt, på samma ställe.
Illustration: Så får du alla behörigheter på ett ställe.
Illustration: Så får du alla behörigheter på ett ställe.

Om Skillnation

Skillnation är en digital plattform som samlar hela industrins kompetens: Alla certifikat, kompetenser och meriter finns digitalt på ett enda ställe, inte utspritt i olika system som tidigare.

Som företag blir du sökbar för industrin, genom att du visar upp vad dina anställda kan och verifierar att informationen är rätt. På så vis blir du mer attraktiv mot en möjlig uppdragsgivare. Dessutom får du en bra överblick över dina anställdas meriter och certifikat, samt kan se eventuella giltighetstider.

Representerar du en anläggning kan du nu enkelt hitta rätt kompetenser hos dina samarbetspartners. Detta genom att företagen delar med sig av sina meriter och kompetenser. På nolltid hittar du den kompetens som krävs för att utföra den typ av arbete som önskas.
Boka demo

Ett initiativ av SSG

Industriportalen var ett projekt som drevs av SSG tillsammans med partners från industrin med start i september 2021. Syftet med projektet var att lösa utmaningen industrin har med många olika kompetensprofiler samlade på olika ställen.

Sedan dess har SSG utvecklat och förfinat projektet i nära dialog med industrin. Runt 350 samtal med anläggningar, entreprenörsföretag, utbildningsföretag, tjänsteleverantörer och branschföreningar har resulterat i något riktigt bra: Skillnation - En digitalplattform som samlar hela industrins kompetens.

SSG är grundade och formade i och av den svenska industrin. Med fokus är att lösa industrins utmaningar nu och framåt. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för industrin.
Illustration: Så får du alla behörigheter på ett ställe.
Bild: David Thelin, Account Manager för Skillnation i Sundsvall.

Show your skills!

Vill du redan nu veta vad Skillnation kan göra för din anläggning eller ditt företag? Vår affärsutvecklare David Thelin berättar gärna mer.

Skapad av industrin

Skapad av industrin